Politica de confidențialitate - Legendary

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Prezenta notă produce efecte începând cu data de: 21.01.2021
Nota de informare se aplică website-ul nostru: www.houseoflegendary.ro

Legendary Fashion va face toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră personale, în deplină concordanță cu prevederile regulamentului (UE) 2012/679 (”GDPR” sau ”Regulamentul general privind protecția datelor”), precum și cu prevederile oricărei altei legislații, aplicabile pe teritoriul României. În acest document, vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-urile noastre web.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Notă de informare, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, sau orice modificări ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-urile noastre versiunea modificată a acestei note, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestei pagini.

Cine suntem și cum ne puteți contacta
Legendary Fashion este denumirea comercială a Legendary Fashion S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legii române, având sediul social pe com.Florești, sat Florești, str.Porii, nr.134E, ap.16, jud.Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1307/2018, având CUI 39154200, (în continuare “Legendary Fashion” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
Pentru că suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să contactați responsabilul Legendary Fashion cu protecția datelor, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin poștă sau curier la adresa: com.Florești, sat Florești, str.Porii, nr.134E, ap.16, jud.Cluj, cu mențiunea: în atenția Responsabilului Legendary Fashion cu protecția datelor.

1.De ce și cum prelucrăm date dumneavoastră personale?
1.1. Legendary Fashion colectează ”email” pentru contactarea dumneavoastră, în vederea discutării detaliilor referitoare la locul livrării produselor
1.2. Legendary Fashion colectează ”telefon” pentru contactarea dumneavoastră, în vederea discutării detaliilor referitoare la garanțiile produselor

1.3. Legendary Fashion colectează ”nume și prenume” pentru contactarea dumneavoastră, în vederea discutării detaliilor referitoare la locul livrării produselor
2. Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?
2.1. Legendary Fashion:

- decidem de ce sunt prelucrate datele dumneavoastră personale,
- decidem cum sunt prelucrate datele dumneavoastră personale și
suntem responsabili pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
3. De la cine colectăm și cum colectăm datele dumneavoastră personale?
3.1. Legendary Fashion colectează datele dumneavoastre personale:
a.) direct de la dumneavoastră;
b.) electronic, folosind formularul de pe website
3.2. Când ne furnizați datele personale ale dumneavoastră?
a.) furnizarea din partea dumneavoastră este permisă și voluntară: telefon, email, nume, prenume;
b.) furnizarea din partea dumneavoastră este permisă și obligatorie: numele și prenumele, datele de facturare.
3.3.Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră personale și această furnizare este voluntară, acest lucru nu vă poate afecta.
3.4. Dacă nu ne furnizați datele dumneavostră personale și această furnizare este obligatorie, acest lucru vă poate afecta: nu vom putea realiza procesul de facturare și înregistrarea fiscală a relației comerciale cu dumneavoastră, prin urmare nu vă vom putea livra produsele comandate.
3.5. Furnizarea obligatorie a datelor cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea unui contract.
4. Situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră personale
4.1. Colectăm date personale: ale cumpărătorilor și/sau clienților.
4.2. Legendary Fashion este o întreprindere privată
4.3. Prelucrăm datele dumneavoastră personale din: sectorul privat.
4.4. Prelucrăm datele dumneavoastră personale într-o situație care implică:
a.) o activitate care este comercială
b.) o activitate de oferire de bunuri, sau servicii
c.) o activitate online
d.) un contract sau care se referă la o aderare într-un contract.
e.) datele dumneavoastră personale, furnizate direct, în calitate de cumpărător sau client

5. Folosim procese de profilare automată și decizii automatizate?
5.1 Putem să colectăm și să prelucrăm ulterior, anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-urilor noastre web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.
5.2. Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.
6. Despre scopurile pentru care prelucrăm date personale
6.1. Scopurile noastre, pentru care prelucrăm date personale sunt reale, prezente, și legitime.
6.2. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, clienți și/sau parteneri, prin intermediul serviciilor puse la dispoziție de Legendary Fashion, fie prin intermediul contractelor în care Legendary Fashion este parte, sunt prelucrate în temeiul și cu respectarea art.5 din Legea 677/2001 și/sau în baza consimțământului persoanei vizate.
6.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate atât în scopul îndeplinirii de către Legendary Fashion a unor și/sau mai multe obligații asumate prin contractele semnate și implicit în conformitate cu obligațiile ce ne revin în temeiul legislației specifice, inclusiv a protejării intereselor legitime ale Legendary Fashion (cum ar fi dar fără a se limita la: protejarea sediilor, punctelor de lucru, eliminarea riscurilor cu privire la fraude informatice și sau economice, operațiuni de marketing etc.)
6.4 Legendary Fashion nu prelucrează datele dumneavoastră personale în scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care datele dumneavoastră personale sunt colectate inițial, fără consimțământul dumneavoastră prealabil.
7. Păstrarea în timp a datelor dumneavoastră personale.
7.1. Legendary Fashion poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost prelucrate. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului, pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

8. Dezvăluirea datele dumneavostră personale
8.1. După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:
– partenerilor Fomco;
– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
– societăților de asigurare;
– furnizorilor de servicii IT;
– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
8.2. Încadrarea legală pe care se bazează divulgarea datelor dumneavoastră personale către destinatari sunt:
8.2.1. Legislația fiscală din România.
8.3. Dacă în viitor vom dezvălui datele dumneavoastră personale unui destinatar, atunci vă vom informa asupra momentului dezvăluirii și numelui destinatarilor.
9. Transferarea datelor dumneavoastră personale în afara UE sau SEE?
9.1. Informațiile personale pot fi prelucrate de către personalul nostru care operează în afara UE sau a SEE, alți membri ai grupului nostru sau ai unor operatori terți de date pentru scopurile menționate mai sus. Dacă furnizăm orice informații cu caracter personal despre dumneavoastră unor astfel de entități aflate în afara SEE, vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că destinatarul vă protejează în mod corespunzător informațiile personale, în conformitate cu această notă de informare.
10. Sunt datele dumneavoastră personale în siguranță?
10.1. Vă ținem în siguranță datele personale
- cu măsuri tehnice corespunzătoare,
- cu măsuri organizatorice adecvate,
- cu un nivel adecvat de securitate,
- împotriva prelucrării neautorizate,
- împotriva prelucrării ilegale,
- împotriva pierderii accidentale sau ilegale,
- împotriva distrugerii accidentale sau ilegale;
- împotriva daunelor accidentale sau ilegale.
10.2. Am implementat măsuri pentru a:
10.2.1. descoperi breșe de securitate.
10.2.2. documenta cauzele incidentului de securitate.
10.2.3. documenta care date personale sunt afectate de incidentul de securitate.
10.2.4. documenta acțiunile (și motivele acțiunilor) pentru a remedia încălcarea securității.
10.2.5 limita consecințele incidentului de securitate.
10.2.6 recupera date personale.
10.2.7 reveni la o stare normală de prelucrare a datelor cu caracter personal.
10.3 Dacă avem un grad de certitudine rezonabil că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci:
10.3.1 raportăm incidentul de securitate catre managementul companiei noastre.
10.3.2 desemnăm o persoana responsabilă pentru:
a.) a analiza dacă încălcarea securității poate avea efecte nefavorabile pentru dumneavoastră,
b.) a informa personalul relevant din organizația noastră,
c.) a determina în ce măsură este necesară notificarea Autorității de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, și
d.) a stabili dacă este necesar să vă comunicăm informații despre incidentul de securitate.
10.3.3 investigăm incidentul de securitate.
10.3.4 încercăm să împiedicăm incidentul de securitate să ducă la distrugerea accidentală sau ilegală a datelor personale, pierderea accidentală sau ilegală a controlului datelor cu caracter personal, pierderea accidentală sau ilegală a accesului la datele cu caracter personal, alterarea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal, divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal, sau acces neautorizat la datele cu caracter personal.
10.3.5 depunem toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.
10.3.6 notificăm Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră
10.3.7 vă informăm despre încălcarea securității:
a.) dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, cât mai repede posibil, prin canale de contact adecvate, cum ar fi, dar fără a se limita la: prin e-mail, SMS, bannere proeminente pe site-ul nostru, comunicări poștale, reclame proeminente în mass-media.
10.3.8. Nu suntem obligați să vă informăm direct dacă:
a.) am luat măsuri pentru a face ca datele dumneavoastră personale să fie de neînțeles, inutilizabil oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze,
b.) imediat după incidentul de securitate, am luat măsuri pentru a ne asigura că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră nu mai este posibil să se producă sau
c.) ar implica eforturi disproporționate. Într-un astfel de caz, vă vom informa prin intermediul rețelelor publice.
11. Suntem certificați și am aderat la un cod de conduită?
11.1. Nu folosim un organism de certificare autorizat pentru a certifica faptul că respectăm legea.
11.2. Nu am aderat la un cod de conduită aprobat, care demonstrează că respectăm legea când procesăm datele dumneavoastră personale.
12. Care sunt drepturile dumneavoastră?
12.1. Vă respectăm drepturile care privesc protecția datelor dumneavoastră personale.
12.2. Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră personale. Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă procesăm oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Dacă este cazul, puteți avea acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și la anumite informații referitoare la modul în care acestea sunt procesate. În unele cazuri, ne puteți cere să vă furnizăm o copie electronică a informațiilor dumneavoastră.
12.3. Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră personale. Aveți dreptul de a obține de la Legendary Fashion, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
12.4. Aveți dreptul de a fi uitat /dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră personale. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să vi se șteargă datele cu caracter personal. Puteți face o astfel de solicitare în orice moment, iar Legendary Fashion va evalua îndeplinirea cererii dumneavoastră, însă acest drept se supune oricăror drepturi sau obligații legale potrivit cărora poate fi necesar să păstrăm datele. Pentru situațiile în care, conform legii, stabilim că solicitarea dumneavoastră de a vi se șterge informațiile cu caracter personal trebuie să fie respectată, Legendary Fashion va îndeplini acest lucru fără întârzieri nejustificate.
12.5. Aveți dreptul să obțineți de la noi restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
a) contestați exactitatea datelor – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care să îi permită Legendary Fashion să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
c) Legendary Fashion nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, iar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
d) v-ați opus din motive legate de situația particulară în care vă aflați împotriva prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Legendary Fashion, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrări – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care să permită Legendary Fashion să verifice dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.
12.6. Aveți dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
12.7. Dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea (în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct), aveți dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în acest scop. Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând click pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

13. Cum vă puteți exercita drepturile?
13.1 Acceptăm numai solicitări scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale imediat, fără să:
analizăm mai întâi conținutului cererii și fără să

vă identificăm mai întâi.
13.2. Cererea dumneavoastră trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.
Trebuie să ne furnizați o copie a unui document de identificare pentru a vă confirma identitatea ca, de exemplu, un carnet de identitate sau un document din care să conțină
- un număr de identificare,
- țara de emisiune,
- perioada de valabilitate,
- numele dumneavoastră,
- adresa dumneavoastră, și
- data dumneavoastră de nastere.
Orice alte date conținute în copia documentului de identificare, cum ar fi o fotografie sau orice alte caracteristici personale, pot fi mascate sau criptate.
Nu vom accepta alte mijloace de a vă asigura identitatea.
Folosirea informațiilor din documentul dumneavoastră de identificare este limitată la activitatea de confirmare a identității dumneavoastră și nu va genera o stocare a datelor dumneavoastră personale mai mult decât este necesar în acest scop.
Puteți trimite solicitarea dumneavoastră referitoare la protecția datelor dumneavoastră personale la adresa noastră de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
13.3. Veți primi răspunsul nostru la cererile dumneavoastră care vizează protecția datelor dumneavoastră personale la adresa de email.
13.4. Am implementat politici care ne asigură faptul că o cerere privind protecția datelor dumneavoastră personale este:
recunoscută, și soluționată in termenele prevăzute de lege.
13.5. Vă informăm despre modul în care ne ocupăm de cererea dumneavoastră (prin care vă exercitați drepturile) cu privire la protecția datelor dumneavoastră personale: într-o lună de la data primirii cererii.
14. Aveți dreptul de a depune o plângere?
14.1 Puteți depune o plângere la o autoritate de supraveghere
- la domiciliul dumneavoastră obișnuit în UE și SEE.
- la locul dumneavoastră de muncă în UE și SEE.
- la locul presupusei încălcări în UE și în SEE.
Autoritatea de supraveghere trebuie să vă informeze într-un termen rezonabil cu privire la progresul plângerii și rezultatul plângerii.
În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 314 059 602, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). De asemenea, puteți introduce o acțiune în justiție, pe rolul instanțelor judecătorești competente.
15. Puteți alege setările de confidențialitate?
15.1. Ne puteți declara alegerea dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15.2. Ne puteți declara că:
15.2.1. doriți să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
15.2.2. doriți să accesați datele dumneavoastră personale.
15.2.3. doriți să modificați datele dumneavoastră personale.
15.2.4. doriți să stergeți datele dumneavoastră personale.
15.2.5. doriți să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
15.2.6. doriți să transmitem datele dumneavoastră personale.
15.3. Vă invităm să ne declarați alegerea dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale prin intermediul:
15.3.1. adresei de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 15.3.2. poștei sau curierului, la adresa: com.Florești, sat Florești, str.Porii, nr.134E, ap.16, jud.Cluj 15.4. Legendary Fashion respectă alegerea declarată cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, și ajustăm procesarea în acord cu alegerea declarată.
15.5. Vom asigura comunicarea alegerii dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale către destinatarii cărora le dezvăluim aceste date personale
16. Veți fi informat despre schimbările politicii de confidențialitate?
16.1. Dacă ne schimbăm politica de confidențialitate, vom publica o nouă versiune a acesteia.
16.2. Nu punem la dispoziție versiunile anterioare ale politicii noastre de confidențialitate
17. Exonerarea de răspundere<?
17.1. Acest site poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Legendary Fashion. Legendary Fashion nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Legendary Fashion nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.